De Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers/deelnemers van de
websites van Online-Chatten.

1. Beheer

Deze website valt onder het beheer van Online-Chatten, hierna te noemen: “Online-Chatten”. Deze
organisatie is ook verantwoordelijk voor het vastleggen en het verwerken van de door u verstrekte en
gebruikte gegevens.

2. Doel gegevensregistratie

Online-Chatten verwerkt de persoonsgegevens die door u zijn verstrekt voor de volgende doeleinden:
1.Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst tussen u en Online-Chatten.
2.Facturatie bij afname van een betaalde dienst of product.
3.Om u per email een service bericht of nieuwsbrief te sturen.
4.Om u gerichte advertenties te tonen en voor het doen van commerciƫle mailingen.
5.Om te voldoen aan de Online-Chatten van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving.

3. Gegevensverstrekking aan derden

Het is mogelijk dat Online-Chatten derden inschakelt in het kader van de uitvoering van haar
dienstverlening.
Indien deze partij(en) daarbij beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen
verwerken ten behoeve van Online-Chatten.
Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uitmaken van uw profiel en contactgegevens) zullen
zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden, tenzij Online-Chatten gehouden is bepaalde
gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

4. Beveiliging gegevens

Online-Chatten draagt er zorg voor dat de door haar geregistreerde persoonsgegevens vertrouwelijk en
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld.
Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in een database, die uitsluitend toegankelijk is
voor personen voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
Online-Chatten spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of
tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Online-Chatten is echter niet aansprakelijk voor verlies van
gegevens, schade aan bestanden dan wel onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden.

5. Overdracht activiteiten

Indien de activiteiten van Online-Chatten of onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren
met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken
van een dergelijke transactie en derhalve een van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

6. Wijzigingen

Online-Chatten heeft het recht dit Privacy statement eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden via de
website bekend gemaakt.
Wij adviseren u om met enige regelmaat onze privacy statement te raadplegen